logo    Džauhar Abdalláh Benzinia  malo - velko obchod  a orientální, břišní a etnické tance - výuka a taneční vystoupení 

Kurzy, semináře, výuka tanců

 

KURZY A SEMINÁŘEKurzy orientálních břišních tanců na PRAZE- 4

 

Kurzy orientálních břišních tanců se konají v sále Sportovní haly Děkanka, cca 3 minuty chůze od stanice metra C "Pražského povstání" na Praze 4.


Nově tančíme též ve Fitness Bodypoint na Praze 4, nedaleko zastávky autobusu Jalodvorská.

 

ZÁPIS DO NOVÝCH KURZŮ ORIENTÁLNÍCH BŘIŠNÍCH TANCŮ


(Většina zdravotních pojišťoven na tyto kurzy orietnálních břišních tanců malým i velkým tanečnicím přispívá zajímavými částkami.)


- ZAČÁTEČNICE (1. skupina): obsazeno

Zahájení 10.10. 2016 v pondělí v 19.00 hodin.

20 lekcí, 2500,- Kč


- ZAČÁTEČNICE (2. skupina): poslední volná místa

Zahájení 13.10. 2016 ve čtvrtek v 17.30 hodin.

20 lekcí, 2500,- Kč

 

 

- TANEČKY PRO DĚTI (1. skupina): poslední volná místa

Zahájení 27.9. 2016 v úterý ve 17.00 hodin.

1590,- Kč


- TANEČKY PRO DĚTI (2. skupina): obsazeno

Zahájení 14.9. 2016 ve středu ve 17.00 hodin.

Po celý školní rok, 1950,- Kč

 

- MÍRNĚ POKROČILÍ: 2 náhradnice

Zahájení 13.10. 2016 ve čtvrtek v 18.30 hodin.

20 lekcí, 2500,- Kč

 

- STŘEDNĚ POKROČILÍ: obsazeno

Zahájení 11.10. 2016 v pondělí ve 20.00 hodin.

20 lekcí, 2500,- Kč

 

- POKROČILÍ- 1: obsazeno

Zahájení 11.10. 2016 v úterý v 18.30 hodin.

20 lekcí, 2500,- Kč

 

- POKROČILÍ- 2: obsazeno

Zahájení 11.10. 2016 v úterý v 19.30 hodin.

20 lekcí, 2500,- Kč

 

- POKROČILÍ- 3: poslední 1 volné místo + 2 náhradnice

Zahájení 11.10. 2016 ve čtvrtek v 20.30 hodin.

20 lekcí, 2500,- Kč

 

- TANEČNÍ SKUPINA: obsazeno

Zahájení 14.10. 2016 v pátek v 16.30 hodin.


- taneční kroužky pro děti ve Vašich školách a školkách: informace o zahájení orientálních břišních tanců pro Vaše princezny Vám poskytne Vaše škola, nebo se obraťte přímo na mne (do emailu prosím uveďte název školy a věk dítěte)

 


Rozběhlé kurzy: Do všech kurzů lze po domluvě přestoupit i během roku, bude-li volné místo pro danou pokročilost a máte-li již za sebou taneční průpravu v daném stylu tance.

Spolupráce se základními i mateřskými školami, centry volného času a dětskými domovy. Pro více informací nás kontaktujte.

 

Kurzy:

- dopolední, odpolední, víkendové (vyberte)

- 20 lekcí po 60ti minutách

 

- Cena za 1 lekci pro dospělé: 125,- Kč (nutno zakoupit průkaz na celý kurz- 2500,- Kč)

 

- Děti do 10ti let doprovázející maminky (nebo babičky) mají kurz zdarma.


- Děti ve věku 11-15 let hradí 65,- Kč / hodina (1300,- Kč za 20 lekcí).

- Děti ve věku 6-10 let hradí 45,- Kč / hodina (900,- Kč za 20 lekcí).

 

 

- Zájmový kroužek pro děti: orientální břišní tance ve Vaší škole/školce- cena za pololetí: 700,- Kč. Délka lekce je 60 minut pro školáky, 45 minut pro děti v mateřských školách.


 

Výuka v Příbrami:

Vzhledem k tomu, že jsem přesídlila do Prahy, bude výuka v Příbrami nyní probíhat pouze formou víkendových seminářů a workshopů!

 

Rozvrh seminářů pro Prahu:

 

- připravujeme

 


DALŠÍ KURZY, PŘEHLED VÝUKY:

 

 

Do kurzu odpovídající pokročilosti lze též přistoupit i kdykoliv během roku (s ohledem na taneční průpravu a zkušenosti zájemkyň).

 

Individuální lekce

Jsou určeny pro všechny, kteří nemohou z nějakého důvodu navštěvovat pravidelné kurzy i pro ty, kteří si chtějí osvojit styly tanců, které momentálně v běžných lekcích neprobíráme. Tato nabídka je určena nejen "našim" tanečnicím, ale i všem ostatním, kdož si chtějí rozšířit svůj taneční obzor nad rámec běžné výuky, dle individuálních požadavků a cílů. Tento způsob výuky též ocení  lektoři a v neposlední řadě lidé, kteří potřebují připravit na nejrůznější soutěže v tanci, kdy Vám kromě taneční průpravy a konzultací poradíme s výběrem vhodného kostýmu a doplňků, s líčením etc.

 

Délka lekce:

Jedna vyučovací lekce trvá 60 minut. Tuto dobu nechci překračovat vzhledem k intenzitě vedené výuky.

Cena:

400,- až 600,- Kč

Cena se odvíjí od stylu tance, technické náročnosti a pokročilosti tanečnice.

Do ceny je započítána nejen odměna pro lektorku, ale též náklady na pronájem zrcadlového tanečního sálu, dopravu atd.


Taneční kurzy a semináře na míru:

Jelikož se snažíme vyjít všem zájemcům maximálně vstříc, připravili jsme pro Vás novinku - taneční kurzy a semináře na míru. Pořádáme výukové lekce šité na míru Vašim požadavkům, vše záleží na vzájemné domluvě. Výuku můžeme uspořádat i ve Vašich prostorách, pro specifický uzavřený okruh zájemců, nebo též cílený dle Vašich specifických představ a požadavků.
Vhodné např. pro centra volného času, domovy mládeže a dětské domovy, prázdninové tábory, ale též pro firmy, domovy seniorů atd.

Kurzy orientálních břišních tanců - obecné informace

Kurzy dané pokročilosti a určeného stylu se konají pravidelně, vždy v určený den a čas, zpravidla jednou týdně. Některé kurzy dané pokročilosti a stylu jsou však i vícekrát do týdne. Každá vyučovací hodina trvá 60 minut a bližší informace o právě probíhajících lekcích naleznete buď v sekci "Kurzy a semináře", nebo Vám je poskytneme na vyžádání (emailem, mobilem, osobní schůzka).

Nebude-li uvedeno jinak, kurzy a semináře se budou konat v :

- Praze 4

S sebou:
- pohodlný oděv, nejlépe dlouhou širokou sukni nebo kalhoty, přiléhavé tričko nebo  top, případně šátek kolem pasu (taneční oděv i doplňky můžete také zakoupit- vybrat si- v našem e-shopu)
- pití v uzavíratelné láhvi
- ponožky na nožky, nebo balerínky či cvičky s nečernící podrážkou
- chuť učit se novým věcem a trpělivost
- dobrou náladu Smile

Ceny kurzů:

Ceník za naše služby naleznete výše, v rozpisech jednotlivých kurzů, nebo mne v případě nejasností můžete kontaktovat.

Před zahájením vybraného kurzu a nebo nejpozději v den zahájení, je nutné předplatit si celý kurz. Kurzistky následně  obdrží průkaz - permanentku a daňový doklad (paragon, fakturu) o uhrazení dané částky.
Pozor- někteří zaměstnavatelé kurzy svým zaměstnancům proplácejí!
Na průkaze jsou detailně rozepsány všechny lekce daného kurzu- doporučuji věnovat pozornost uvedeným datumům a časům! Kartičku noste vždy do kurzů  s sebou a předkládejte ji před zahájením každé lekce- hodiny Vám budou postupně odškrtávány. Nevychozené lekce nelze čerpat po uplynutí délky daného kurzu (vyznačeno na kartičce) a ani nelze hodiny převádět do kurzů navazujících.
Uhrazené kurzovné nelze vracet. V případě, že kurzista nemůže ze závažných důvodů kurz navštěvovat, může si po předchozí domluvě lekce vyčerpat později. Lze též vrátit 70% z částky, která ještě zbývá do konce kurzu vyčerpat a to formou výběru zboží v dané hodnotě. Závažnými důvody se rozumí zejména zdravotní potíže. V takovém případě je nutno doložit potvrzení od lékaře (nebo lékař. zprávu) k nahlédnutí. Pokud trpíte nějakými zdravotními problémy a potížemi, nebo plánujete chirurgický zákrok, uveďte tuto skutečnost do přihlášky.
Důrazně Vás žádáme- Vás, kdo trpíte jakýmikoliv zdravotními komplikacemi a potížemi- ještě před odesláním přihlášky předem konzultujte se svým lékařem vhodnost navštěvovat kurzy orientálních břišních tanců!
Za závažné důvody k přerušení kurzu nelze považovat např. chození po návštěvách či schůzky s milým, špatné počasí, pečení cukroví před Vánoci, velký úklid...(sice úsměvné, ale již se stalo...)- když už se rozhodnete kurz navštěvovat, najděte si čas sami na sebe a přistupujte k výuce zodpovědně. Kvůli sobě i kvůli ostatním.

Pouze ve zcela výjimečných případech lze přistoupit k platbám jednotlivě za každou hodinu (kupř. z pracovních důvodů- provoz na směny atd.), avšak v případě, že bude kapacita sálu již naplněna, nebudeme moci takovým osobám místo v kurzu zajistit a dostanou přednost držitelé průkazu na celý kurz.

K těmto opatřením nás vedou zcela prozaické důvody:

- zajištění kvalitní výuky ve vyhovujících prostorách
- bezproblémové vybrání platby od všech účastníků kurzu (byli tací, kteří na úhradu kurzovného velmi rádi zapomínali...)

- občasná návštěva kurzu: nepravidelní návštěvníci kurzů zejména zdržují ostatní v pokroku a to tím, že je jim třeba zameškanou látku a prvky znova podrobně  od začátku  vysvětlovat. Ostatní účastníci kurzu se tak mohou právem cítit ošizeni o náplň hodiny, která měla být ten den probírána a probírána nakonec nebyla a nebo byla, ale pouze z části. Proto na Vás apeluji, když už se kurzy rozhodnete navštěvovat, udělejte si na sebe prosím čas a kurzy navštěvujte pravidelně. Kvůli sobě i ostatním.
- taneční prostory máme v pronájmu a ty je nutné z něčeho financovat. Náklady na pronájem se propočtou na každou tanečnici a ty se pak promítají do ceny kurzu. Počet tanečnic/níků musí být dostatečný, abychom tyto nemalé náklady pokryli a bylo jisté, že tyto náklady také budeme schopni pokrýt po dobu trvání celého kurzu.
- tak jako vše, i počátky orientálních tanců, zejména první 2-4 lekce, mohou být pro mnohé obtížné- zprvu ztuhlé svalstvo a zkrácené šlachy nedovolují rozsah pohybu, kterého bychom chtěli napoprvé dosáhnout, máme problémy se správným držením těla a dýcháním, mnohdy se vzájemně ještě neznáme a chováme se trochu odtažitě...Mnozí se pak po prvních neúspěších vzdávají. Vytrváme-li však, začneme poměrně rychle dělat pokroky a nalezneme v tanci radost a potěšení, nové přátele a co je rovněž  nezanedbatelné, naše tělo začne ztrácet přebytečná kilíčka a špíčky, záda i hlava přestanou bolet a staneme se vitálnějšími.

Dovolím si zdůraznit, že k vedení kurzu přistupuji velmi zodpovědně a svědomitě tak, abyste všichni odcházeli s pocitem, že jste zase o kousek dál. A abyste si všichni odnesli z lekcí i něco navíc- dobrý pocit, úsměv a radost. Kdykoliv a kdokoliv v hodině může navíc do výuky vstoupit s dotazem, připomínkou, nápadem, čímkoliv. Vítám jakoukoliv zpětnou vazbu.
Můj prvořadý cíl je výuku zajistit takovou, abyste  za své peníze a čas, který společně trávíme, dostávali opravdu maximum a to nejlepší, co můžete dostat a vstřebat.
Zájemcům o návštěvu mých kurzů nabízím možnost a velmi doporučuji zúčastnit se nezávazně jakékoliv lekce a pak se teprve rozhodnout, zda budou chtít kurzy skutečně navštěvovat, nebo ne.

Předplacený průkaz vám pomůže nevzdat se hned po prvních neúspěšných krůčcích či pohybech, dělat rychlé pokroky a též zajistit, že budete moci kurz absolvovat ve vyhovujících prostorách.


Způsob výuky, náplň kurzů
Ke každé kurzistce přistupuji individuálně, respektuji pohybové možnosti a dispozice té které osoby. Vše se snažím vysvětlovat srozumitelnou formou, tak, aby každá osoba pochopila taneční teorii i techniku, přičemž veškeré nabyté zkušenosti se snažím ostatním předávat s úctou a pokorou v podobě, v jaké mne do tanečního umění zasvětili mí učitelé a učitelky.
Dynamičtější části hodiny prokládám pomalejšími a kromě praktického tance  určitý úsek hodiny věnuji i teoretické průpravě v oblasti historie, původu a tradice rozličných tanečních technik, výuce a rozlišování rytmů v orientální hudbě, popisu specifických kostýmů etc.
Kladu veliký  důraz na správnou techniku daných tanců, avšak nikoliv formou častého a téměř nepřetržitého učení se choreografií nazpaměť, jak bývá -žel- nezřídka obvyklé. Jelikož zastávám názor, že skutečně vynikající tanečnice musí být schopna perfektně zatančit na jakoukoliv melodii či rytmus a to i bez předchozí přípravy, učím své žačky správně vnímat hudbu a následně improvizovat. Pokročilejším kurzistkám dávám na konci hodiny prostor k vlastním tanečním kreacím, aby tak mohly plně projevit svou osobnost a v souladu se stylem daného tance, hudbou a rytmem, plně podporuji své žačky v jejich tanečních výkonech a snahách, přičemž jim zároveň pomáhám prostřednictvím tance nalézt sama sebe, svou osobnost i krásu.
Úvodní část hodiny je určena pro zahřátí, protažení a rozhýbání těla. Využívám přitom  své mnohaleté zkušenosti s jógou, jelikož jsem v praxi zjistila, že díky těmto metodám lze nácvik tanečních prvků či figur a následně jejich kombinace zvládnout mnohem rychleji a efektivněji. Díky tomu, že jóga je lék nejen pro tělo, ale i pro duši, jsou ženy schopny si užívat tance již od prvních hodin kurzů, které přitom bývají charakteritovány jako nejobtížnější. Díky všem těmto pozitivním aspektům se způsob jejich tance záhy vyznačuje vysokou uměleckou a estetickou úrovní, je velmi přirozený a ladný a zároveň bez křeče a strojenosti.
V dalším úseku lekce probíhá krátké opakování již naučených prvků a roztančení.
Následuje výuka prvků nových, dalších variací či figur, nebo občas též nácvik taneční choreografie (v běžném kurzu max. 2 choreografie za školní rok).
Posléze je čas opět pro plynulé tančení, kam již pomalu začleňuji vše, co se kurzistky během hodiny naučily.
V následující fázi je často prostor pro zhruba pětiminutovou improvizaci.
Závěr charakterizují  pránayámové vydýchání a cviky v pomalém tempu - často se jedná o sestavu  "Súrya namaskár - Pozdrav slunci", která je pro tento účel naprosto ideální. Občas je však tato část nahrazena některou z krátkých meditací, jelikož u žen a dívek v kurzech jsou velmi oblíbené pro jejich blahodárný vliv na lidskou psychiku.
Na úplný konec mají všichni možnost vyjádřit se k výuce, obracet se na mne s dotazy k tomu, co bylo náplní lekce (pokud tak neučinili již v průběhu lekce) a nebo probrat organizační záležitosti atd.

Taneční kurzy, zájmové kroužky pro děti

Jsou koncipovány podobným způsobem, jako tance určené pro dospělé. Jsou však přizpůsobeny dětským potřebám a očekáváním, hodiny jsou navíc prokládány krátkými hrami, soutěžemi či povídáním.
Jsou určeny pro děti, nebo pro maminky s dětmi.
Ceny kurzovného viz. výše.

Semináře


Organizuji semináře taneční, ale i naučné, zaměřené zejména na starověký Egypt, země Orientu (historie, umění, tradice a zvyky, náboženství...) Dále kreativní semináře- mezi oblíbené patří zejména zdobení těla hennou (spojeno s teoretickou i praktickou částí), kurzy vaření, cestopisná vyprávění a další.


Další akce

- na občasná setkání zvu všechny milovníky knih a zejména všechny aktivní "psavce" (svá dílka vezměte s sebou!)

- na krátké výlety do přírody spojené eventuelně s meditací zvu všechny lidi, kteří dovedou i v dnešní době spatřovat krásu ve stromech, květinách, potocích, horách...


Prosím, buďte dochvilní a choďte na mé kurzy a semináře VČAS!
Dovoluji si  zdůraznit, že veškeré rezervace na hodiny kurzů a  seminářů je třeba učinit včas, jelikož prostory sálů jsou  OMEZENÉ a jejich kapacita je určena pouze pro  URČITÝ POČET zájemců!!!

Děkuji Vám za pochopení!!!

S přáním radostného tančení a všeho dobrého Džauhar.

 

ZGJmOGI2Y2