logo    Džauhar Abdalláh Benzinia  malo - velko obchod  a orientální, břišní a etnické tance - výuka a taneční vystoupení 

Tančení v Praze a okolí

ZAHÁJEN ZÁPIS DO NOVÝCH KURZŮ ORIENTÁLNÍCH BŘIŠNÍCH TANCŮ- školní rok 2017/2018

 


Vypisujeme kurzy orientálních břišních tanců pro tyto pokročilosti:


Děti: 20 lekcí, cena za kurz

- kurzy pro děti 6-10 let, kurzovné 1400,- Kč

- kurzy pro děti 11-14 let, kurzovné 1400,- Kč

- od 15 let kurzistka spadá do lekcí pro dospělé

 

Dospělé ženy: 20 lekcí, cena za kurz

- začátečnice, kurzovné 2500,- Kč

- mírně pokročilé, kurzovné 2800,- Kč

- středně pokročilé, kurzovné 3200,- Kč

- pokročilé, kurzovné 3600,- Kč


- velmi pokročilé, kurzovné 4000,- Kč

(Tento kurz je určen výhradně pro tanečnice, které pravidelně a soustavně tančí alespoň 10 či více let a to pod vedením profesionálních tanečnic/tanečníků.)


Kurzy na sebe plynule navazují, po skončení kurzu jednoho se lze dále zlepšovat v kurzu vyšší pokročilosti. Dny a časy konání kurzů zašlu na vyžádání emailem, či sdělím telefonicky v průběhu září (čekáme, které dny a časy nám letos přiřadí správci jednotlivých sálů).