logo    Džauhar Benzinia  malo - velko obchod  a orientální, břišní a etnické tance - výuka a taneční vystoupení 

Kurzy, semináře, výuka tanců

 

KURZY A SEMINÁŘEKurzy orientálních břišních tanců na PRAZE- 4

 

Obsazeno, zájemkyně nechť se hlásí na kurzy na další pololetí. Bližší informace telefonicky, emailem, osobně.


ZAHÁJEN ZÁPIS DO NOVÝCH KURZŮ ORIENTÁLNÍCH BŘIŠNÍCH TANCŮ- školní rok 2018/2019

 

Vypisujeme kurzy orientálních břišních tanců pro tyto pokročilosti:


Děti: 20 lekcí, cena za kurz

- kurzy pro děti 6-10 let, kurzovné 1400,- Kč

- kurzy pro děti 11-14 let, kurzovné 1400,- Kč

- od 15 let kurzistka spadá do lekcí pro dospělé

 

Dospělé ženy: 20 lekcí, cena za kurz

- začátečnice, kurzovné 2500,- Kč (dopoledne, nebo odpoledne)

- mírně pokročilé, kurzovné 2800,- Kč

- středně pokročilé, kurzovné 3200,- Kč

- pokročilé, kurzovné 3600,- Kč


- velmi pokročilé, kurzovné 4000,- Kč

(Tento kurz je určen výhradně pro tanečnice, které pravidelně a soustavně tančí alespoň 10 či více let a to pod vedením profesionálních tanečnic/tanečníků.)


Kurzy na sebe plynule navazují, po skončení kurzu jednoho se lze dále zlepšovat v kurzu vyšší pokročilosti. Dny a časy konání kurzů zašlu na vyžádání emailem, či sdělím telefonicky v průběhu září (čekáme, které dny a časy nám letos přiřadí správci jednotlivých sálů).

---


Informace o tanečních kroužcích pro děti ve Vašich školách a školkách Vám poskytne Vaše škola, nebo se obraťte přímo na mne (do emailu prosím uveďte název školy a věk dítěte.)


Spolupráce se základními i mateřskými školami, centry volného času, dětskými domovy a domovy pro seniory. Pro více informací, nebo v případě zájmu o spolupráci, nás kontaktujte.

 

 


DALŠÍ KURZY, PŘEHLED VÝUKY:

 

 

Individuální lekce

Jsou určeny pro všechny, kteří nemohou z nějakého důvodu navštěvovat pravidelné kurzy i pro ty, kteří si chtějí osvojit styly tanců, které momentálně v běžných lekcích neprobíráme. Tato nabídka je určena nejen "našim" tanečnicím, ale i všem ostatním, kdož si chtějí rozšířit svůj taneční obzor nad rámec běžné výuky, dle individuálních požadavků a cílů. Tento způsob výuky též ocení  lektoři a v neposlední řadě lidé, kteří potřebují připravit na nejrůznější soutěže v tanci, kdy Vám kromě taneční průpravy a konzultací poradíme s výběrem vhodného kostýmu a doplňků, s líčením etc.

 

Délka lekce:

Jedna vyučovací lekce trvá 60 minut.

Cena:

400,- až 600,- Kč

Cena se odvíjí od stylu tance, technické náročnosti a pokročilosti tanečnice.

Do ceny je započítána nejen odměna pro lektorku, ale též náklady na pronájem zrcadlového tanečního sálu, dopravu atd.


Taneční kurzy a semináře na míru:

Jelikož se snažíme vyjít všem zájemcům maximálně vstříc, připravili jsme pro Vás novinku - taneční kurzy a semináře na míru. Pořádáme výukové lekce šité na míru Vašim požadavkům, vše záleží na vzájemné domluvě. Výuku můžeme uspořádat i ve Vašich prostorách, pro specifický uzavřený okruh zájemců, nebo též cílený dle Vašich specifických představ a požadavků.
Vhodné např. pro centra volného času, domovy mládeže a dětské domovy, prázdninové tábory, ale též pro firmy, domovy seniorů atd.


Kurzy orientálních břišních tanců - obecné informace

Kurzy dané pokročilosti a určeného stylu se konají pravidelně, vždy v určený den a čas, zpravidla jednou týdně. Některé kurzy dané pokročilosti a stylu jsou však i vícekrát do týdne. Každá vyučovací hodina trvá 60 minut a bližší informace o právě probíhajících lekcích naleznete buď v sekci "Kurzy a semináře", nebo Vám je poskytneme na vyžádání (emailem, mobilem, osobní schůzka).S sebou:
- pohodlný oděv, nejlépe dlouhou širokou sukni nebo kalhoty, přiléhavé tričko nebo  top, případně šátek kolem pasu (taneční oděv i doplňky můžete také zakoupit- vybrat si- v našem e-shopu)
- pití v uzavíratelné láhvi, ideálně neperlivá voda
- ponožky na nožky, nebo balerínky či cvičky s nečernící podrážkou
- chuť učit se novým věcem a trpělivost
- dobrou náladu


Ceník za naše služby naleznete výše, v rozpisech jednotlivých kurzů, nebo mne v případě nejasností můžete kontaktovat.

Před zahájením vybraného kurzu a nebo nejpozději v den zahájení, je nutné předplatit si celý kurz. Kurzistky následně  obdrží průkaz - permanentku a daňový doklad (paragon, fakturu) o uhrazení dané částky.
Pozor- někteří zaměstnavatelé kurzy svým zaměstnancům proplácejí a také většina zdravotních pojišťoven na tyto kurzy přispívá zajímavými částkami!
Na průkaze jsou detailně rozepsány všechny lekce daného kurzu- doporučuji věnovat pozornost uvedeným datumům a časům! Kartičku noste vždy do kurzů  s sebou a předkládejte ji před zahájením každé lekce- hodiny Vám budou postupně odškrtávány. Nevychozené lekce nelze čerpat po uplynutí délky daného kurzu (vyznačeno na kartičce) a ani nelze hodiny převádět do kurzů navazujících.
Uhrazené kurzovné nelze vracet. V případě, že kurzista nemůže ze závažných důvodů kurz navštěvovat, může si po předchozí domluvě lekce vyčerpat později. Lze též vrátit 70% z částky, která ještě zbývá do konce kurzu vyčerpat a to formou výběru zboží v dané hodnotě. Závažnými důvody se rozumí zejména zdravotní potíže. V takovém případě je nutno doložit potvrzení od lékaře (nebo lékař. zprávu) k nahlédnutí. Pokud trpíte nějakými zdravotními problémy a potížemi, nebo plánujete chirurgický zákrok,  uveďte prosím tuto skutečnost i do přihlášky.
Důrazně Vás žádáme- Vás, kdo trpíte jakýmikoliv zdravotními komplikacemi a potížemi- ještě před odesláním přihlášky předem konzultujte se svým lékařem vhodnost navštěvovat kurzy orientálních břišních tanců!

Za závažné důvody k přerušení kurzu nelze považovat např. chození po návštěvách či schůzky s milým, špatné počasí, pečení cukroví před Vánoci, velký úklid...(sice úsměvné, ale již se stalo...)

Prosím o pokud možno pravidelnou návštěvu hodin, nepravidelní návštěvníci kurzů zejména zdržují ostatní v pokroku a to tím, že je jim třeba zameškanou látku a prvky znova podrobně  od začátku  vysvětlovat. Ostatní účastníci kurzu se tak mohou právem cítit ošizeni o náplň hodiny, která měla být ten den probírána a probírána nakonec nebyla a nebo byla, ale pouze z části. Proto na Vás apeluji, když už se kurzy rozhodnete navštěvovat, udělejte si na sebe prosím čas a kurzy navštěvujte pravidelně. Kvůli sobě i ostatním.

Doporučení na závěr:
Tak jako vše, i počátky orientálních tanců, zejména několik prvních lekcí, mohou být pro mnohé obtížné- zprvu ztuhlé svalstvo a zkrácené šlachy nedovolují rozsah pohybu, kterého bychom chtěli dosáhnout, máme problémy se správným držením těla a dýcháním, mnohdy se vzájemně ještě neznáme a chováme se trochu odtažitě...Mnozí se pak po prvních neúspěších vzdávají. Vytrváme-li však, začneme poměrně rychle dělat pokroky a nalezneme v tanci radost a potěšení, nové přátele a co je rovněž  nezanedbatelné, naše tělo začne ztrácet přebytečná kila a špíčky, záda i hlava přestanou bolet a staneme se vitálnějšími.

Dovolím si zdůraznit, že k vedení kurzu přistupuji velmi zodpovědně a svědomitě tak, abyste všichni odcházeli s pocitem, že jste zase o kousek dál. A abyste si všichni odnesli z lekcí i něco navíc- dobrý pocit, úsměv a radost. Kdykoliv a kdokoliv v hodině může navíc do výuky vstoupit s dotazem, připomínkou, nápadem, čímkoliv. Vítám jakoukoliv zpětnou vazbu.
Můj prvořadý cíl je výuku zajistit takovou, abyste  za své peníze a čas, který společně trávíme, dostávali opravdu maximum a to nejlepší, co můžete dostat a vstřebat.
Způsob výuky, náplň kurzů
Ke každé kurzistce přistupuji individuálně, respektuji pohybové možnosti a dispozice té které osoby. Vše se snažím vysvětlovat srozumitelnou formou, tak, aby každá osoba pochopila taneční teorii i techniku, přičemž veškeré nabyté zkušenosti se snažím ostatním předávat s úctou a pokorou v podobě, v jaké mne do tanečního umění zasvětili mí učitelé a učitelky.
Dynamičtější části hodiny prokládám pomalejšími a kromě praktického tance  určitý úsek hodiny věnuji i teoretické průpravě v oblasti historie, původu a tradice rozličných tanečních technik, výuce a rozlišování rytmů v orientální hudbě, popisu specifických kostýmů etc.
Kladu veliký  důraz na správnou techniku daných tanců, avšak nikoliv formou častého a téměř nepřetržitého učení se choreografií nazpaměť, jak bývá -žel- nezřídka obvyklé. Jelikož zastávám názor, že skutečně vynikající tanečnice musí být schopna perfektně zatančit na jakoukoliv melodii či rytmus a to i bez předchozí přípravy, učím své žačky správně vnímat hudbu a následně improvizovat. Pokročilejším kurzistkám dávám na konci hodiny prostor k vlastním tanečním kreacím, aby tak mohly plně projevit svou osobnost a v souladu se stylem daného tance, hudbou a rytmem, plně podporuji své žačky v jejich tanečních výkonech a snahách, přičemž jim zároveň pomáhám prostřednictvím tance nalézt sama sebe, svou osobnost i krásu.
Úvodní část hodiny je určena pro zahřátí, protažení a rozhýbání těla. Využívám přitom  své mnohaleté zkušenosti s jógou, jelikož jsem v praxi zjistila, že díky těmto metodám lze nácvik tanečních prvků či figur a následně jejich kombinace zvládnout mnohem rychleji a efektivněji. Díky tomu, že jóga je lék nejen pro tělo, ale i pro duši, jsou ženy schopny si užívat tance již od prvních hodin kurzů, které přitom bývají charakteritovány jako nejobtížnější. Díky všem těmto pozitivním aspektům se způsob jejich tance záhy vyznačuje vysokou uměleckou a estetickou úrovní, je velmi přirozený a ladný a zároveň bez křeče a strojenosti.
V dalším úseku lekce probíhá krátké opakování již naučených prvků a roztančení.
Následuje výuka prvků nových, dalších variací či figur, nebo občas též nácvik taneční choreografie (v běžném kurzu max. 2 choreografie za školní rok).
Posléze je čas opět pro plynulé tančení, kam již pomalu začleňuji vše, co se kurzistky během hodiny naučily.
V následující fázi je často prostor pro improvizaci.
Závěr charakterizují  pránayámové vydýchání a cviky v pomalém tempu - často se jedná o sestavu  "Súrya namaskár - Pozdrav slunci", která je pro tento účel naprosto ideální. Občas je však tato část nahrazena některou z krátkých meditací, jelikož u žen a dívek v kurzech jsou velmi oblíbené pro jejich blahodárný vliv na lidskou psychiku.
Na úplný konec mají všichni možnost vyjádřit se k výuce, obracet se na mne s dotazy k tomu, co bylo náplní lekce (pokud tak neučinili již v průběhu lekce) a nebo probrat organizační záležitosti atd.

Taneční kurzy, zájmové kroužky pro děti

Jsou koncipovány podobným způsobem, jako tance určené pro dospělé. Jsou však přizpůsobeny dětským potřebám a očekáváním, hodiny jsou navíc prokládány krátkými hrami, soutěžemi či povídáním.
Jsou určeny pro děti, nebo pro maminky s dětmi.
Ceny kurzovného viz výše.

Semináře


Organizuji semináře taneční, ale i naučné, zaměřené zejména na starověký Egypt, země Orientu (historie, umění, tradice a zvyky, náboženství...) Dále kreativní semináře- mezi oblíbené patří zejména zdobení těla hennou (spojeno s teoretickou i praktickou částí), kurzy vaření, cestopisná vyprávění a další.Prosím, buďte dochvilní a choďte na kurzy a semináře VČAS!
Dovoluji si  zdůraznit, že veškeré rezervace na hodiny kurzů a  seminářů je třeba učinit včas, jelikož prostory sálů jsou  OMEZENÉ a jejich kapacita je určena pouze pro  URČITÝ POČET zájemců!!!

Děkuji Vám za pochopení!!!

S přáním radostného tančení a všeho dobrého Džauhar.